Militaryzm i przemoc

Inicjatorki Kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć od początku zwracają uwagę na szczególne powiązanie przemocy i militaryzmu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami CWGL:

  1. CZYM JEST MILITARYZM,
  2. PRZEMOC SEKSUALNA w trakcie konfliktów zbrojnych.

Relacja przemocy ze względu na płeć i militaryzmu jest jednym z zasadniczych wątków podejmowanych przez inicjatorki Kampanii. Przeczytaj o niej więcej w zapowiedzi tematycznej Kampanii z 2010: Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet (2010, CWGL).

Zapraszamy również do lektury tekstu “Od pokoju w domu do pokoju na świecie”, opracowanego przez Agatę Teutsch z fundacji Autonomia.

Polecamy też Wystawę fotografii Nicka Danzigera, CAUGHT IN THE CROSSFIRE

Wystawa zdjęć Nicka Danzigera CAUGHT IN THE CROSSFIRE, która powstała dzięki wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, stawia sobie za cel zwrócenie uwagi na wielość sposobów, w jaki wojna dotyka kobiety. Danziger odbył podróż do 5 regionów świata dotkniętych konfliktami, aby poznać bliżej los kobiet, których codziennym zadaniem jest ocaleć.
Na wystawę, portretującą 11 kobiet, składają się 22 fotografie oraz 11 krótkich filmów dokumentalnych, nawiązujących w swojej wymowie do postanowień Konwencji Genewskich, dokumentów międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.
Nick Danziger, dziennikarz, filmowiec, autor książek i malarz, jest przede wszystkim cenionym fotografikiem, wśród wielu nagród wyróżnionym m.in. nagrodą World Press Photo w kategorii portret w 2004 r.
Wystawę można wydrukować (zdjęcia np. w formacie A4), umieścić w antyramach i zawiesić np. w korytarzu szkolnym, siedzibie organizacji itp.

Translate »