Zasoby edukacyjne

Strona Kampanii 16 Dni, oprócz informowania o corocznych działaniach, ideach jej przyświecających i historii, ma być źródłem na bieżąco aktualizowanych informacji i danych na temat przemocy ze względu na płeć oraz szczególnych obszarów problemowych, których wybór podyktowany jest aktualną sytuacją humanitarną i polityczną w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie, rozpowszechniania ich oraz do przesyłania (16dni@autonomia.org.pl) sugestii o możliwych aktualizacjach!

Translate »