Tematy poprzednich Kampanii

 • 2022: Zakończmy kobietobójstwo! (Świat)
 • 2018: Koniec z przemocą ze względu na płeć w świecie pracy! (Świat) | Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet! (Polska)
 • 2017: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!
 • 2016: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich! Temat przewodni w Polsce zwracał także uwagę na problem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami
 • 2015: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: Zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!
 • 2011 – 2014: Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na Świecie: Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet!
 • 2010: Struktury Przemocy: Zależności między Militaryzmem i Przemocą Wobec Kobiet
 • 2009: Zaangażuj się – Działaj – Domagaj się: MOŻEMY Zakończyć Przemoc Wobec Kobiet!
 • 2008: Prawa człowieka dla kobiet – Prawa człowieka dla wszystkich: 60 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • 2007: Żądając wprowadzenia w życie, stawiając czoła przeciwnościom: Zakończ przemoc wobec kobiet!
 • 2006: 16 rocznica 16 dni: Wspieranie praw człowieka – Koniec przemocy wobec kobiet
 • 2004 – 2005: Dla zdrowia kobiet, dla zdrowia świata: NIGDY WIĘCEJ PRZEMOCY
 • 2003: Przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka: utrzymanie rozmachu działań 10 lat po konferencji w Wiedniu (1993-2003)
 • 2002: Tworzenie kultury, która przeciwstawia się przemocy wobec kobiet
 • 2001: Rasizm i seksizm: nigdy więcej przemocy
 • 2000: Świętujemy 10 rocznicę Kampanii
 • 1999: Spełnianie obietnicy wolności od przemocy
 • 1998: Budowanie kultury respektowania praw człowieka
 • 1997: Domagaj się praw człowieka dla kobiet w domu i na świecie
 • 1996: Uświadamianie, czym są prawa człowieka w odniesieniu do kobiet: Realizacja naszych wizji
 • 1995: Wiedeń, Kair, Kopenhaga, Pekin: Uświadamianie, czym są prawa człowieka w odniesieniu do kobiet
 • 1994: Świadomość, odpowiedzialność, działanie: przemoc wobec kobiet łamaniem praw człowieka
 • 1993: Demokracja nie respektująca praw człowieka w odniesieniu do kobiet, nie jest demokracją
 • 1991 – 1992: Przemoc wobec kobiet to łamanie praw człowieka
Translate »