Sponsorzy i operatorzy

W kolejnych latach strona jest utrzymywana i aktualizowana dzięki pracy wolontaryjnej a także wsparciu pochodzącemu z różnych źródeł.  Np. w 2021 roku działania fundacji Autonomia w ramach Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć realizowane są dzięki przede wszystkim w ramach projektu „Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków UE, w ramach projektu Empowerment education of girls and young women, through educating youth educators and creating girls center (Erasmus Plus), a także wsparciu Netguru, BNP Paribas, Goethe-Institut w Krakowie.

 


Strona www.kampania16dni.pl powstała w ramach projektu nr E3/0851 „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także projektu nr 171/NMF/XII/N „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów, Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014.

 

eea EOG_batory_dziecimlodziez

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Translate »