Poradnik dla organizatorek/ów wydarzeń

Chcesz zorganizować wydarzenie w ramach Kampanii?

Cieszymy się, że do nas dołączasz! W tym poradniku znajdziesz podstawowe informacje i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci zrealizować działanie.

Kto i jak może się przyłączyć?

Do Kampanii może przyłączyć się każda i każdy – zarówno osoby indywidualne, grupy nieformalne, jak i organizacje społeczne, instytucje czy samorządy.

Międzynarodowe działania koordynuje Center for Women’s Global Leadership. Aby przyłączyć się do Kampanii wystarczy, że wyślesz na adres CWGL informację (w języku angielskim) o planowanym przez siebie wydarzeniu. To samo wydarzenie opisane po polsku możesz opublikować m.in. w kalendarium na stronie www.kampania16dni.pl. Możesz także podjąć szerszą współpracę z fundacją Autonomia, która we współpracy z CWGL organizuje wydarzenia kampanijne w Polsce (patrz niżej).

Jakie działania możesz podjąć w ramach Kampanii?

Forma działań podejmowanych w ramach Kampanii zależy od tego, jakie potrzeby lokalne widzisz i jakie masz możliwości organizacyjne i finansowe. Możesz zorganizować spotkanie, projekcję filmu, dyskusję, konferencję, zajęcia, warsztaty i szkolenia, a także  konkurs, marsz, flashmob, happening i projekt artystyczny, akcję ulotkową, vlepkową lub plakatową, opracować gazetkę, zorganizować audycję radiową i inne. Możesz zainspirować się inicjatywami podejmowanymi w poprzednich latach  przez różne instytucje, organizacje i grupy (zobacz niżej przykładowe wydarzenia). Działania mogą być skierowane do: dzieci, młodzieży, dorosłych, konkretnych grup zawodowych itd. Mogą to być działania dedykowane grupom mieszanym, albo osobno do chłopców, dziewczynek, kobiet i mężczyzn. Ważne, żeby odnosiły się do przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć i w miarę możliwości wpisywały się w temat przewodni tegorocznej kampanii: “Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!” Wydarzenia mogą być otwarte  dla wszystkich zainteresowanych lub zamknięte (skierowane do ograniczonej liczby osób, np. pracowniczek_ów jakiejś instytucji, osób z jednej klasy), ale zależy nam na tym, by były dla osób uczestniczących bezpłatne.

Jakie wsparcie możesz uzyskać?

Fundacja Autonomia od 12 lat organizuje własne działania w ramach Kampanii i coraz szerzej wspiera w tym inne osoby i organizacje. Wierzymy, że wspólne działania są skuteczniejsze i pozwalają dotrzeć z przekazem Kampanii do większej liczby, bardziej różnorodnych osób.

Od 2015 r. prowadzimy stronę www.kampania16dni.pl. Zapraszamy do korzystania z przygotowanych przez nas i umieszczonych na tej stronie materiałów i zasobów merytorycznych – są one udostępniane na licencji CC-BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne).

Za cel stawiamy sobie wspieranie i nagłaśnianie działań lokalnych, prowadzonych w ramach Kampanii przez wszystkie chętne osoby i instytucje. Dlatego prowadzimy ogólnopolski kalendarz wydarzeń, realizowanych w ramach Kampanii, do którego każda osoba  może dodać organizowane przez siebie wydarzenie/akcję. Strona oraz znajdujący się na niej kalendarz są promowane przez Autonomię (m.in. newsletter, fanpage fundacji, wydarzenie dotyczące Kampanii na Facebooku) oraz przez media i instytucje, które udzieliły Autonomii honorowych i medialnych matronatów i patronatów. Dzięki temu możemy dotrzeć z informacją o każdym lokalnym wydarzeniu do szerokiego grona odbiorczyń i odbiorców.

Jak możesz skorzystać z naszego wsparcia?
 • Zwiększaj swoją wiedzę, korzystaj z materiałów merytorycznych umieszczonych na stronie kampania16dni.pl.
 • Pobierz, wydrukuj i upowszechniaj przygotowane przez nas materiały graficzne.
 • Nawiązuj kontakty i szukaj sojuszniczek_ów w naszej sieci – dołącz do wydarzenia Kampanii na Facebooku, zapytaj kto organizuje lub chce zorganizować wydarzenie w Twojej okolicy, współdziałaj.
 • Dodaj swoje wydarzenie do prowadzonego przez nas moderowanego kalendarza Kampanii –zastrzegamy sobie prawo do niepublikowania wydarzeń, które budzą podejrzenie naruszania prawa, podstawowych norm współżycia społecznego lub podważają cele i wartości, na których oparta jest Kampania.
 • Napisz do koordynatorki Kampanii, by uzyskać informacje o aktualnie dostępnych drukowanych materiałach (ulotkach, plakatach), które możesz otrzymać do prowadzenia swoich działań kampanijnych. Możemy też pomóc nawiązać kontakt z niektórymi ekspertkami i ekspertami, których chciałabyś_chciałbyś zaprosić na swoje wydarzenie, w tym z trenerkami WenDo – asertywności i samoobrony dla kobiet działającymi w całej Polsce.
 • Zorganizuj projekcję – udostępniamy online filmy: “Bez wyjścia. Historia Rahtaeh Parsons” (reż. Rama Rau) i “Bo tylko tak znaczy tak. Poznaj ideę consentu”
 • Skorzystaj z naszej wypożyczalni – udostępniamy filmy edukacyjne „Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości”, „Niebieskoocy”, „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach”. Dołączone są do nich scenariusze zajęć, które można poprowadzić w oparciu o film (rezerwacji trzeba dokonywać najpóźniej miesiąc przed projekcją).

Korzystanie z wyżej opisanego wsparcia jest bezpłatne.

Ty też możesz wesprzeć Kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
Dobre praktyki
 • Poszukaj sojuszniczek i sojuszników w swoim otoczeniu – nawiąż kontakty z osobami i instytucjami działającymi w Twoim środowisku, którym bliskie są idee i cele Kampanii, zaproś je do wspólnego realizowania wydarzenia
 • Szukaj wsparcia autorytetów – możesz wystąpić o patronat_matronat honorowy prezydenta_ki lub burmistrza_burmistrzyni swojego miasta, lokalnej uczelni, rady miejskiej bądź gminnej, biblioteki itp.
 • Zaangażuj media – zwróć się do lokalnej gazety, radia lub telewizji o objęcie patronatem_matronatem medialnym Twojego wydarzenia
 • Kiedy piszesz do kogoś w sprawie Kampanii przedstaw najpierw jej założenia, zasięg, planowane przez siebie działania – możesz skorzystać z materiałów umieszczonych na stronie kampania16dni.pl
 • Pielęgnuj kontakty – pamiętaj, żeby w trakcie wydarzenia podziękować wszystkim osobom, które wsparły Cię w organizacji wydarzenia
Przykładowe działania, realizowane w 2016 r. we współpracy z Autonomią
 • Białystok – planszowa edukacyjna gra stojąca i warsztat „Równość płci”: gra została stworzona w Stowarzyszeniu na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 i bazuje na konkretnych przykładach z życia codziennego, na podstawie których można porównać aktualną sytuację kobiet i mężczyzn w codziennym funkcjonowaniu. Gra jest punktem wyjścia do refleksji nad pojęciami „równość płci”, „równouprawnienie”, „równe szanse”, „równe traktowanie”.
 • Szczecin – pokaz filmu „Maska twardziela” i dyskusja – otwarte spotkanie poświęcone roli mężczyzny wobec zjawiska przemocy, wpływowi kultury i stereotypów na współczesny wizerunek mężczyzny. Podczas spotkania odbyła się dyskusja czy pojęcie „kryzys męskości” jest aktualne oraz jaką pomoc oferuje współczesny świat mężczyznom, którzy stosują przemoc.
 • Opole – warsztaty dotyczące consentu (zgody w kontekście kontaktu seksualnego) dla kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym w Opolu.
 • Częstochowa – warsztat WenDo: samoobrona i asertywność dla kobiet, warsztat poświęcony przełamywaniu stereotypów, wzmacnianiu pewności siebie i umiejętności asertywnych kobiet.
 • Lublin – demonstracja: marsz przeciw przemocy z pochodniami, świecami, bębnami i innymi rekwizytami, przyciągającymi uwagę i symbolizującymi bezpieczeństwo na ulicach, otwarty dla wszystkich chętnych. Do współorganizacji zaproszone zostały inne grupy, m.in. Dziewuchy Dziewuchom.
W przypadku trudności…

Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet i dziewczynek to ważne i potrzebne zadanie. Niestety nie wszyscy się z tym zgadzają, a niektórzy próbują nawet utrudniać takie działania. Zdarza się tak także w Polsce, gdzie zwiększają swoją aktywność grupy, które oprotestowują wydarzenia związane z równouprawnieniem i próbują uniemożliwić ich organizację. Proponujemy Ci kilka działań, które mogą pomóc Ci w takiej sytuacji.

 • We wszystkich działaniach przestrzegaj zasad obowiązującego prawa (np. zgłoś odpowiednio wcześnie zgromadzenie do władz samorządowych, uzyskaj formalną zgodę dyrekcji i rady pedagogicznej szkoły).
 • Przed wydarzeniem podpisz odpowiednie umowy z organizacjami współorganizującymi lub współuczestniczącymi w organizacji wydarzenia – umowa powinna określać zasady współpracy i warunki jej ewentualnego zerwania. W sytuacji próby rozwiązania współpracy zawartej pisemnie można wnioskować o decyzję wraz z uzasadnieniem na piśmie.
 • Na trudne sytuacje reaguj nieagresywnie, ale asertywnie.
 • W sytuacji znacząco utrudniającej realizację wydarzenia lub niebezpiecznej (np. wtargnięcia agresywnej grupy) możesz zażądać od osób zakłócających wydarzenie jego opuszczenia, a w razie potrzeby wezwać służby porządkowe działające w budynku i/lub policję. Jako priorytet stawiaj bezpieczeństwo własne oraz osób uczestniczących w wydarzeniu. Zadbaj, by sytuacja była udokumentowana nagraniem wideo (np. za pomocą telefonu).
 • Pamiętaj, że nie robisz niczego złego – prowadzisz ważne i potrzebne działanie na rzecz bezpieczeństwa i pełnego, satysfakcjonującego życia dla kobiet i dziewczynek! Jest to cel legalny, zgodny z polską Konstytucją i międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka.
 • Powiadam koordynatorkę Kampanii o pojawiających się trudnościach – przekażemy te informacje Rzecznikowi Praw Obywatelskich i zgłosimy do Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Opracowanie: Agnieszka Biela
Redakcja: Agata Teutsch
Prawa autorskie: CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0)

Translate »