Materiały graficzne

Logotypy

logo kampania16dni POBIERZ polską wersję logotypu Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

 

 

 

 

 

POBIERZ logotyp fundacji Autonomia, koordynującej działania w ramach polskiej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Logo jest objęte prawami autorskimi. Przed publikacją materiału z logo fundacji powinien on zostać wysłany do akceptacji na adres fundacja@autonomia.org.pl


Materiały z kampanii Alfabet Zgody. Bo tylko tak znaczy tak:

Poniższe materiały graficzne udostępniane są na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0) 

 

 

 

 

POBIERZ pocztówkę z wykreślanką

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ naklejkę

 

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ naklejkę

 

 

 

 

 

Pocztówki z poprzednich kampanii

Poniższe materiały graficzne udostępniane są na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0)  

POBIERZ pocztówkę w formacie pdf do druku

POBIERZ pocztówkę w formacie pdf do druku

POBIERZ pocztówkę w formacie pdf do druku

POBIERZ pocztówkę w formacie pdf do druku

 

POBIERZ w formacie pdf do druku

10 rzeczy front POBIERZ w formacie pdf do druku

Do dziewczynek i młodych kobiet front POBIERZ w formacie pdf do druku

POBIERZ w formacie pdf do druku

POBIERZ w formacie pdf do druku


Przypinki

Poniższe materiały graficzne udostępniane są na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0) 

POBIERZ w formacie pdf do druku

Translate »