Co zrobić żeby samorząd skutecznie walczył z przemocą? Dołącz do 27. Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć!

Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet!  Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!

W Polsce w 2018 roku, w trakcie trwania Kampanii  – 28 listopada, obchodzimy ważną rocznicę  –  100 lat temu kobiety, po wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, doprowadziły do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć!

Patrzymy z dumą i nadzieją na wytrwałe działania pokoleń kobiet i solidarnych z nimi mężczyzn walczących o przysługujące nam  prawa. Choć wielu wydają się one oczywistością, historia pokazuje, że raz wywalczone prawa mogą zostać nam odebrane lub ograniczone, a w bardzo wielu obszarach życia wciąż jest wiele do zrobienia.

Dlatego w Polsce, chcemy zwrócić uwagę na związki między decyzjami, od których zależą systemowe zmiany, a skutecznym przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. To od krajowych i lokalnych polityk dotyczących bezpieczeństwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, pracy, a także kompleksowych, interdyscyplinarnych,  dobrze zaplanowanych, adekwatnie finansowanych i rzetelnie realizowanych lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie zależy sytuacja kobiet i dziewczynek w szkołach i uczelniach, w pracy, w instytucjach, w domach i przestrzeniach publicznych.

Właśnie zakończyły się wybory samorządowe. Niech osoby na stanowiskach wójta, burmistrza lub prezydenta, radni i radne gmin/miast, powiatów i sejmików dowiedzą się w jaki sposób mają skutecznie przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć i inne cechy!

Każda i każdy z nas może wywierać wpływ…

Dowiedz się jak możesz się zaangażować.

Translate »