Warsztaty WenDo dla licealistek oraz spotkanie z psychologiem “Tea and Consent”

Mapa niedostępna

Czas
Data: 25-11-2017 - 30-11-2017
Godzina: Całodniowe

Miejsce
I Liceum Ogólnokształcące w Ełku

Informacja o dostosowaniu lokalizacji
brak dostosowania

Wydarzenie otwarte/zamknięte: zamknięte

Koszt udziału: bezpłatne


Opis wydarzenia

Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie “Kobieta na Plus” oraz psycholog “Wylecztraume.pl” zapraszają młodzież na darmowe warsztaty WenDo oraz spotkanie z psychologiem Robertem Bezdzieckim. Celem warsztatów WenDo jest zbudowanie w dziewczynach poczucia siły i wskazanie  jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Wendo uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga również rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Podczas spotkania uczennic i uczniów z psychologiem młodzież dowie się jaki jest stereotyp “prawdziwego mężczyzny”, co za tym się kryje,  oraz co to jest świadoma zgoda na dotyk i seks.

Warsztaty poprowadzą:

  • Barbara Wyłudek- Prezeska Stowarzyszenia Kobieta na Plus, trenerka WenDo
  • Robert Bezdziecki- psycholog i terapeuta Wylecztraume.pl pracujący z osobami, które doświadczyły traumy, np. przemocy domowej, wypadku komunikacyjnego, śmierci bliskiej osoby, przemocy seksualnej
  • Iwona Malinowska- nauczycielka, edukatorka Amnesty International
  • Agnieszka Cimochowska – pedagog szkolny

Informacje dodatkowe

-


Organizatorka/Organizator
fundacja Autonomia

Lokalna liderka współpracująca z Autonomią
Iwona Malinowska

Kontakt
ivona.malinovska@gmail.com

Strona www

E-mail
ivona.malinovska@gmail.com

telefon
510-843-032