Szkolenie dla Sądowych Kuratorów

Mapa niedostępna

Czas
Data: 28-11-2017
Godzina: 3:30 pm - 5:30 pm

Miejsce
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Przeworsku

Informacja o dostosowaniu lokalizacji
budynek dostępny

Wydarzenie otwarte/zamknięte: zamknięte

Koszt udziału: bezpłatne


Opis wydarzenia

Szkolenie nt. “Formy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” będzie prowadzone przez specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadaniem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Informacje dodatkowe

-


Organizatorka/Organizator
fundacja Autonomia

Lokalna liderka współpracująca z Autonomią
Agnieszka Puchalska

Kontakt
maximapuch@wp.pl

Strona www
-

E-mail
maximapuch@wp.pl

telefon
606 905 882