Kampania Białej Wstążki, akcja informacyjna w lokalnych mediach TVP.Radio Doxa,Radio Opole

Mapa niedostępna

Czas
Data: 23-11-2018 - 10-12-2018
Godzina: 8:00 am - 4:00 pm

Miejsce
Rynek-Ratusz,Kampus Uniwersytetu Opolskiego

Informacja o dostosowaniu lokalizacji

Wydarzenie otwarte/zamknięte: otwarte

Koszt udziału: -


Opis wydarzenia

W dniu 23.11.br w TVP Opole kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu będzie mówiła nt.Kampanii 16 dni, przemocy oraz podejmowanych działań na terenie miasta Opola w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przemocy w rodzinie .Tym samym rozpocznie akcję informacyjną (również plakatową i ulotkową) nt. zjawiska przemocy.Informacje te również będą przekazywane w Radiu Doxa i Radiu Opole w dniach następnych Kampanii. W dniu 10 grudnia odbędzie się event na terenie Kampusu UO oraz w Rynku -przed Ratuszem -Kampania Białej Wstążki,w której zaangażowani będą studenci UO oraz pracownicy MOPR/SOW.


Informacje dodatkowe


Organizatorka/Organizator
SOW w Opolu

Lokalna liderka współpracująca z Autonomią
Barbara Leszczyńska

Kontakt
b.leszczynska@mopr.opole.pl

Strona www
www.mopr.opole.pl

E-mail
b.leszczynska@mopr.opole.pl

telefon
77/4556390 w.3