• KURS KRYTYCZNEJ ANALIZY PRZEKAZÓW MEDIALNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Mapa niedostępna

Czas
Data: 15-12-2018 - 16-12-2018
Godzina: 9:00 am - 5:00 pm

Miejsce
Kraków

Informacja o dostosowaniu lokalizacji
informacja zostanie podana w poźniejszym terminie

Wydarzenie otwarte/zamknięte: obowiązują zapisy

Koszt udziału: bezpłatne


Opis wydarzenia

STUDIUJESZ? PRACUJESZ NA UCZELNI LUB Z MŁODZIEŻĄ? TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

Zaproszenie do udziału w projekcie i kursie:

Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych – młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości  
(Critical thinking skills and media literacy – young leaders for safety and justice)  realizowanym przez fundację Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dzięki dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Jeśli…

* Znasz lub chcesz zobaczyć film Historia Rehtaeh Parsons, reż. Rama Rau (Kanada 2015)…
* Słyszałeś/aś lub chcesz usłyszeć o kampanii SexEd.pl Anji Rubik, koncepcji i praktyce zgody (consentu), cyberbullingu, stalkingu i krytycznej analizie mediów…
* Docierają do Ciebie informacje o nierównym traktowaniu, stereotypach i przemocy w Twoim środowisku, na uczelni, w stowarzyszeniach i klubach studenckich, w trakcie zajęć i poza nimi, w relacjach między osobami studiującymi a kadrą, i między rówieśnikami…
* Studiujesz albo pracujesz na uczelni, w akademiku, klubie studenckim/młodzieżowym, organizacji studenckiej, mediach studenckich…
* Pracujesz z młodzieżą i młodymi dorosłymi (jesteś pedagożką lub pedagogiem, animatorem lub animatorką, streetworkerą lub streetworkerem itp.)…
* Studiujesz socjologię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, pedagogikę…

Ten projekt powstał z myślą o Tobie!

Weź udział w projekcie dotyczącym krytycznego myślenia i analizy przekazów medialnych oraz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

W programie:
  
1) Czterodniowy kurs krytycznej analizy przekazów medialnych i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, w trakcie którego zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na przemoc, z którą spotykają się młodzi ludzie, w tym przemoc z użyciem nowych mediów i technologii informatycznych,
 • krytycznego myślenia,
 • krytycznej analizy przekazów medialnych (sprawdzanie faktów, rozpoznawanie manipulacji i dezinformacji, strategie mające na celu powstrzymanie cyberprzemocy i mowy nienawiści w mediach społecznościowych),
 • korzystania z dobrych praktyk obecnych na uczelniach w Polsce i USA.

Kurs odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2018, 12-13 stycznia 2019 w Krakowie. Po kursie osoby uczestniczące będą zobowiązane do przygotowania i przeprowadzenia Tygodnia Zgody (patrz punkt 3).

2) Bezpłatne projekcje filmu
 Bez wyjścia. Historia Rehtaeh Parsons (No Place to Hide: The Rehtaeh Parsons Story, reż. Rama Rau, Canada 2015), poruszającego problem cyberprzemocy, kultury gwałtu i przemocy seksualnej w Internecie. Projekcje będą realizowane w listopadzie i grudniu 2018 roku.

3) Tydzień Zgody (Consent Week) na uczelniach w Polsce (marzec 2019), czyli kampania podnoszenia świadomości na temat bezpiecznych relacji, w trakcie której możesz wystąpić w roli lidera/liderki: zaplanować go i zrealizować razem z innymi.

4) Stworzenie pierwszego polskiego filmu i programu edukacyjnego dotyczącego przemocy  ze względu na płeć i orientację seksualną oraz strategii przeciwdziałania im, w tym z wykorzystaniem mediów.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • zdobycie wiedzy na temat krytycznej analizy przekazów medialnych,
 • zdobycie wiedzy na temat cyberbullingu, stalkingu, molestowania, napastowania, mowy nienawiści i innych form przemocy wykorzystujących media,
 • podniesienie zdolności do reagowania i zapobiegania przemocy, stosowania koncepcji zgody (consentu)
 • zdobycie wiedzy i doświadczenia w obszarze projektowania i przeprowadzania kampanii społecznych,
 • zdobycie doświadczenia w realizacji działań metodą projektu,
 • dostęp do sieci kontaktów,
 • otrzymanie zaświadczenia o udziale w projekcie, nabytych kompetencjach, zrealizowanych działaniach i ich wymiarze czasowym.


Możesz wziąć udział w jednym lub w kilku z wymienionych wyżej działań.

Zgłoszenia do projektu:

1) Aby wziąć udział w czterodniowym kursie krytycznej analizy przekazów medialnych i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, wypełnij do dnia 21 listopada 2018 formularz on-line i zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami udziału: (link do formularza)
2) Aby obejrzeć proponowane przez nas film śledź ogłoszenia fundacji Autonomia na stronie www.autonomia.org.pl i profilu FB autonomia.fundacja/
3) Aby włączyć się w organizację Tygodnia Zgody bez wcześniejszego uczestnictwa w kursie jak najszybciej zgłoś się do nas poprzez formularz: (link do formularza)

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr Magdalena Stoch – Adiunkt w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach Ośrodka Badań na Mediami UP. Prowadzi zajęcia akademickie z zakresu krytycznej analizy przekazów medialnych, teorii i animacji kultury oraz gender studies. Współautorka Standardu Antydyskryminacyjnego dla Uczelni oraz opracowań naukowych z zakresu włączania problematyki antydyskryminacyjnej do edukacji formalnej (m.in. publikacji Gender na lekcjach polskiego, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015).

Agata Teutsch – założycielka i członkini zarządu fundacji Autonomia. Aktywistka związana z ruchami feministycznymi od 1993 roku, ekspertka, doradczyni, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa (WenDo – asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt, rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz certyfikowana superwizorka (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Twórczyni  m.in. Akademii Treningu WenDo, programu edukacji antydyskryminacyjnej „Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” oraz Dziewczyńskich Centrów Mocy. Autorka opracowań dotyczących praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy (w tym – hate crimes, hate speach), działań na rzecz równości i różnorodności. Redaktorka m.in. „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji” (2016). Współautorka m.in. „Standardu antydyskryminacyjnego dla uczelni” (2015), „Wprowadzenia do Psychologii LGB” (2012). Aktualnie koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek oraz chłopców i mężczyzn – by miały i mieli moc do wyzwalania się oraz narzędzia do  współtworzenia świata wolnego od przemocy i dyskryminacji.

 


Informacje dodatkowe


Organizatorka/Organizator
fundacja Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Lokalna liderka współpracująca z Autonomią

Kontakt
a.teutsch@autonomia.org.pl,

Strona www
https://www.autonomia.org.pl/index.php?id=aktualnosci&ajdi=225

E-mail
a.teutsch@autonomia.org.pl,

telefon
502 24 67 68