Sponsorzy i operatorzy

Działania fundacji Autonomia związane z realizacją Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2017 roku są współfinansowane z dotacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego.


Strona www.kampania16dni.pl powstała w ramach projektu nr E3/0851 „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, a także projektu nr 171/NMF/XII/N „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów, Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014.

 

eea EOG_batory_dziecimlodziez

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz