Program wydarzeń Autonomii w 2022 roku

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ AUTONOMII
26-27.11.2022 –
warsztaty WenDo w Krakowie
26-27.11.2022
– warsztaty WenDo w Łowiczu
26-27.11.2022
– warsztaty WenDo w Lublinie
03-04.12.2022
– warsztaty WenDo w Warszawie
03-04.12.2022 – warsztaty WenDo w Trójmieście
03-04.12.2022 – warsztaty WenDo w Krakowie
08.11.2022 – seminarium on-line: “Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i krajach udzielających schronienia
08-09.12.2022  – zajęcia z samoobrony i samostanowienia dla dziewczyn* w Krakowie [zapisy i info]
10.12.2022zajęcia z samoobrony i samostanowienia dla dziewczyn* w Krakowie [zapisy i info]
11.12.2022zajęcia z samoobrony i samostanowienia dla dziewczyn* w Krakowie [zapisy i info]


SEMINARIUM
W ramach 31. kampanii “16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”
fundacja Autonomia
w partnerstwie z Przedstawicielstwem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Polsce
zaprasza na seminarium on-line:
“Zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w krajach objętych działaniami wojennymi i krajach udzielających schronienia”

Data: 8 grudnia 2022
Godzina: 9:00 – 13:00
Platforma zoom
Seminarium będzie dostępne dla osób posługujących się językami: polskim, ukraińskim, angielskim oraz Polskim Językiem Migowym.
Zaproszenie na seminarium w PJM <<<

English
Український

Kobiety stanowią 96% dorosłych osób poszukujących w Polsce schronienia po 24 lutego 2022. Czas wojny i działań zbrojnych to czas ogromnego zagrożenia przemocą ze względu na płeć wobec kobiet* i dziewczynek* oraz osób z grup mniejszościowych.
Po ponad 250 dniach od interwencji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie, zapraszamy ekspertki/ów, decydentki/ów, pracownice/ków pierwszego kontaktu, udzielające wsparcia m.in. prawnego, psychologicznego oraz wolontariuszki/y i inne zainteresowane osoby, do spotkania, na którym wymienimy się wiedzą i dotychczasowymi doświadczeniami, także w zakresie współpracy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w odniesieniu do zapobiegania i reagowania na przemoc wobec kobiet* w czasach konfliktów zbrojnych.
Seminarium będzie okazją do poznania problemów, dobrych praktyk i rekomendacji. Chcemy także zastanowić się nad możliwościami zwiększenia wpływu lokalnych organizacji specjalistycznych na międzynarodowe i krajowe strategie i działania w obszarze bezpieczeństwa i działań humanitarnych.

Organizując seminarium niemal w przeddzień Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka chcemy podkreślić, że zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, nie tylko w trakcie konfliktów zbrojnych, to kwestia ochrony podstawowych praw człowieka i globalnego bezpieczeństwa.

Potrzebujemy nie tylko działań interwencyjnych, ale także prewencyjnych oraz skuteczniejszego transferu wiedzy i doświadczeń z organizacji specjalistycznych i uwzględniania ich w międzynarodowych strategiach bezpieczeństwa i działaniach humanitarnych. Potrzebujemy nowych strategii bezpieczeństwa.

Seminarium będzie dostępne dla osób posługujących się językami: polskim, ukraińskim, angielskim oraz Polskim Językiem Migowym.
Liczba miejsc ograniczona.

Zapisz się na seminarium  >>Zgłoszenia poprzez formularz<<

PROGRAM SEMINARIUM (zastrzegamy możliwość zmian w programie)

9:00 – 9:15  Otwarcie seminarium Alina Kula, członkini zarządu fundacji Autonomia, koordynatorka projektu “Silne, odważne, solidarne Dziewczyny się bronią!”

9:15 – 9:30  Ani jednego bezpiecznego miejsca – prezentacja wyników badań dotyczących ryzyka przemocy, handlu ludźmi i eksploatacji w sytuacji uchodźczyń z Ukrainy. Małgorzata Kot, członkini zespołu badawczego projektu SEREDA CEE

9:30 – 10:15  Przemoc wobec kobiet na terenach objętych działaniami wojennymi i działania inicjatyw specjalizujących się w zapobieganiu i reagowaniu na przemoc ze względu na płeć.
Zaproszone gościnie: Marta Chumalo – Women’s Perspectives Lviv (TBC), Kateryna Cherepakha – La Strada UA (TBC), Nina Gajevska – Autonomia)

10:15 – 11:15  Reakcja organizacji działajacych w Polsce – zapobieganie i łagodzenie skutków przemocy wobec uchodźczyń.
Zaproszone gościnie: Jolanta Gawęda – Feminoteka, Katarzyna Kaszuba – Centrum Praw Kobiet (TBC), Agata Teutsch i Olga Łaniewska – fundacja Autonomia)

11:15 – 11:25 Przerwa

11:25 – 12:00  Narzędziownik – zapobieganie i reagowanie na przemoc ze względu na płeć w czasie wojny i w warunkach powojennych. Doświadczenia i rekomendacje organizacji działających na rzecz kobiet. Gorica Ivić and Inessa Adilkhanyan – authors of the Toolkit.

12:00 – 12:45  From safety to security – jak zwiększyć wpływ organizacji działających na rzecz praw kobiet (women’s rights) na strategie i działania organizacji międzynarodowych i państw odnoszące się do bezpieczeństwa (security).
Zaproszone gościnie: Amy Greenbank – specjalistka w zakresie GBV i bezpieczeństwa kobiet, Inessa Adilkhanyan- Sexual Assault Crisis Center, Armenia, Regina Jegorova – Kvinna till Kvinna (TBC),  Tai Sayarath- GBV Officer – UNHCR.

12:45 – 13:00 Co dalej – plany na przyszłość i zamknięcie seminarium.

Działania Autonomii w ramach Kampanii 16 Dni w roku 2022 realizowane są dzięki wsparciu, CARE, WAVE i Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG


WARSZTATY WENDO

Kraków –  WenDo 26-27 listopada 2022 (brak wolnych miejsc)
————————————————————————————————————————

12 warsztatów WenDo w ramach dyplomowych warsztatów osób uczestniczących w drugiej Akademii Treningu WenDo:
Warszawa – 5-6 listopada 2022
– Warsztat WenDo dla wolontariuszek organizacji pozarządowej
Lublin – 5-6 listopada 2022 – Warsztat WenDo dla kobiet*
Szklarska Poręba 12-13 listopada 2022 – Warsztat WenDo dla wolontariuszek organizacji pozarządowej, 16-19 lat
Wrocław – 12-13 listopada 2022  – Warsztat WenDo dla kobiet*
Aleksandrów Łódzki – 19-20 listopada 2022 – Warsztat WenDo dla osób pracujących z młodymi kobietami*
Kraków – 19-20 listopada 2022  Warsztat WenDo dla osób migrankich z Ukrainy i Białorusi
Łowicz – 26-27 listopada
  – Warsztat WenDo dla dziewczynek* 10-13 lat
Lublin – 26-27 listopada 2022 – Warsztat WenDo dla dziewczyn* 10-13 lat
Warszawa – 03-04 grudnia 2022 – Warsztat WenDo dla osób migranckich + osoby niemigranckie
Trójmiasto – 03-04 grudnia 2022
Kraków – 03-04 grudnia 2022 – Warsztat WenDo dla młodych kobiet* (studiujących)
Wrocław – 17-18 grudnia 2022 – Warsztat WenDo dla dziewczyn* pracujących w sektorze kultury + dziewczyn* i kobiet* z niepełnosprawnością wzroku

Translate »