Kampania w 2018 w Polsce

Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet!  Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!

W Polsce, w trakcie trwania Kampanii  – 28 listopada 2018 roku, obchodzimy ważną rocznicę  –  100 lat temu kobiety, po wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, doprowadziły do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć!

Patrzymy z dumą i nadzieją na wytrwałe działania pokoleń kobiet i solidarnych z nimi mężczyzn walczących o przysługujące nam  prawa. Choć wielu wydają się one oczywistością, historia pokazuje, że raz wywalczone prawa mogą zostać nam odebrane lub ograniczone, a w bardzo wielu obszarach życia wciąż jest wiele do zrobienia.

 • 1 kobieta na 5 przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera. Około 12-15% kobiet funkcjonuje w „związkach z przemocą” po skończeniu 16. roku życia.
 • 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci.
 • Według statystyk policyjnych 95 proc. sprawców przemocy w rodzinie to mężczyźni.
 • Przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw. Obliczono, że kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia (za: Women and Equality Unit).
 • od 40 do 90% kobiet doświadcza w ciągu swojego życia zawodowego molestowania seksualnego w pracy (za: Światowa Organizacja Pracy).
 • Około 70 % żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów – mężczyzn.
 • Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami.
 • Nastolatki, które doświadczają przemocy, często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania.
 • Kobiety stanowią największą grupę cywilnych ofiar wojen. W czasie konfliktów zbrojnych wykorzystywanie kobiet stosowane jest jako instrument czystek etnicznych i broń wojenna (gwałty, przymusowe ciąże, wykorzystywanie seksualne).

Dlatego w Polsce chcemy zwrócić uwagę na związki między decyzjami, od których zależą systemowe zmiany a skutecznym przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. To od krajowych i lokalnych polityk dotyczących bezpieczeństwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia oraz pracy, a także kompleksowych, interdyscyplinarnych,  dobrze zaplanowanych, adekwatnie finansowanych i rzetelnie realizowanych lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie zależy sytuacja kobiet i dziewczynek w szkołach i uczelniach, w pracy, w instytucjach, w domach i przestrzeniach publicznych.

Właśnie zakończyły się wybory samorządowe. Niech osoby na stanowiskach wójta, burmistrza lub prezydenta, radni i radne gmin/miast, powiatów i sejmików dowiedzą się, w jaki sposób mają skutecznie przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć i inne cechy!

Każda i każdy z nas może wywierać wpływ, by problem przemocy w rodzinie i innej przemocy ze względu na płeć zaczął być traktowany tak poważnie, jak na to zasługuje, żeby lokalni decydenci i decydentki poświęcali mu tyle uwagi, przeznaczali tyle środków finansowych i realizowali tyle działań edukacyjnych, żeby przestępstwa, wobec dziewczynek i kobiet nie były dłużej bagatelizowane i przemilczane. Żeby bezpieczeństwo i wolna od dyskryminacji i przemocy edukacja stały się priorytetem.

Wzmacniajmy naszą solidarność, wywierajmy wpływ!

DOŁĄCZ do tegorocznej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć!

Samodzielnie albo w grupie skompletuj kontakty do nowych członków i członkiń władz lokalnych i przekaż im informacje o tym, jak powinno wyglądać przeciwdziałanie przemocy na poziomie lokalnym i jakie macie oczekiwania jako wyborcy/czynie, mieszkanki i mieszkańcy.

Jak powinno być?
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z monitoringu polityki Krakowa oraz rekomendacjami sformułowanymi już w 2014 roku przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną.: http://www.autonomia.org.pl/index.php?id=teksty2&ajdi=93 oraz publikacją “Lokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie a perspektywa płci” fundacji Feminoteka (http://feminoteka.pl/wp-content/uploads/2016/04/ask_www.pdf)

Możesz też dopytać:

Co Pani/Pan zamierza zrobić w następujących obszarach?

 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innej przemocy ze względu na płeć (w tym przemocy seksualnej) – w szczególności w obszarze prewencji/zapobiegania,
 • edukacji w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, kompetencji komunikacyjnych i społecznych, budowania zdrowych relacji i zdrowych przyjaźni – czyli edukacji zapobiegającej przemocy i dyskryminacji w placówkach edukacyjnych,
 • przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec osób z grup narażonych na dyskryminację i przemoc (w szczególności kobiet i dziewcząt, osób nieheteroseksualnych – LGBTQI+, osób z niepełnosprawnościami, agnostyków i ateistów, aktywistów ruchów równościowych i in.) jako jednego z ważnych obszarów polityk miejskich,
 • dostępu do in vitro.

Dziewczynki i młode kobiety są narażone na przemoc ze względu na płeć : seksualną, fizyczną, ekonomiczną, psychiczną ze strony chłopców i mężczyzn w skali, którą można określić epidemią. W jaki sposób Pani/Pan zamierza wzmacniać je w zdobywaniu kompetencji niezbędnych do ochrony i obrony? W jaki sposób Pani/Pan zamierza wspierać pracę nad zmianą postaw i zachowań chłopców i mężczyzn?

Jeśli chcesz przekażemy Ci wzór listu. Napisz do nas: 16dni@autonomia.org.pl

Wzór listu do Radnych:  https://docs.google.com/document/d/1r1QApr_gY1MSplwL_-afdudlo5edM4JLhki6yNE7fO4/edit?usp=sha

Zarejestruj odpowiedzi decydentów lub ich brak. Poinformuj opinię publiczną. Jeśli możesz, zorganizuj debatę z udziałem lokalnych polityków.

Kampania 16 Dni jest otwarta na zaangażowanie uczestników/uczestniczek w sposób, który odpowiada specyfice ich własnego doświadczenia i kontekstu działań. Uczestniczki i uczestnicy najlepiej wiedzą jak i z kim najlepiej będzie im współpracować, czy to będzie ich rząd czy społeczności, aby podważyć i zmienić struktury, które utrwalają przemoc ze względu na płeć.

Zapraszamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM DLA NOWYCH DZIAŁACZEK I DZIAŁACZY i Poradnikiem dla organizatorek/ów z ubiegłego roku.

Poinformuj wszystkich o swoich planach na Kampanię!

Wpisz swoje działania do ogólnopolskiego kalendarza działań w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć: http://kampania16dni.pl/kalendarz, by wszystkie zainteresowane osoby – z twojej społeczności i z innych miejsc w kraju mogły, dołączyć, wziąć w nich udział i inspirować się nimi.

Stwórz lub dołącz się do lokalnej, uniwersyteckiej, krajowej lub międzynarodowej aktywności! Zapoznaj się z materiałami dostępnymi na stronie www.kampania16dni.pl, przyłącz się do wydarzenia na Facebooku (i zaproś na nie znajomych), przejrzyj Międzynarodowe Kalendarze Działań z poprzednich lat, aby się zainspirować i znaleźć informacje na temat grup zaangażowanych w Twojej okolicy. Zachęcamy do używania hashtagu #16Dni i nakładki na zdjęcie „16 Dni” w mediach społecznościowych!

25 listopada 2018 roku po raz 27 na całym świecie rozpocznie się Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Tematem przewodnim, ogłoszonym przez inicjatorki kampanii –  Center for Women’s Global Leadership na rok 2018 jest: “Koniec z przemocą ze względu na płeć w świecie pracy”. Ich celem jest dalsze wywieranie nacisków na instytucje, w których utrzymuje się przemoc ze względu na płeć, tak by wzięły one odpowiedzialność za jej powstrzymanie i podjęły działania zmierzające do systemowej zmiany. The Center for Women’s Global Leadership (CWGL) prowadzi działania rzecznicze, by w czerwcu 2019 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy uchwaliła konwencję dotyczącą położenia kresu przemocy ze względu na płeć w świecie pracy, która potem zostałaby przyjęta przez poszczególne rządy.

Bądźmy w kontakcie!

Kampania w Polsce:

Strona www: http://kampania16dni.pl

Email: 16dni@autonomia.org.pl

Kalendarz: http://kampania16dni.pl/kalendarz

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1513759352037426

Kampania międzynarodowa:

Strona www: http://16dayscwgl.rutgers.edu

Email: 16days@cwgl.rutgers.edu

Kalendarz: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar

Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign

Instagram: https://www.instagram.com/cwgl_rutgers

Twitter: @16DaysCampaign

 

Fundacja Autonomia realizuje Kampanię 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2018 roku dzięki wsparciu instytucjonalnemu Fundacji im. Stefana Batorego. Dziękujemy!