Honorowy patronat Rektora UJ dla Kampanii 16 dni 2017

Z radością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, objął tegoroczną edycję kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć swoim honorowym patronatem.

Otwieramy kalendarz i spotykamy się na Facebooku

21 września 2017 r., w Międzynarodowy Dzień Pokoju, uruchomiłyśmy możliwość dodawania wydarzeń do kalendarza wydarzeń kampanijnych.

Tegoroczny temat przewodni międzynarodowej kampanii: „OD POKOJU W DOMU DO POKOJU NA ŚWIECIE: ZADBAJMY O BEZPIECZNĄ EDUKACJĘ DLA WSZYSTKICH!” kolejny raz skupia nasze działania wokół prawa do edukacji oraz zwalczania przemocy, niesprawiedliwości i dyskryminacji w oświacie ze względu na takie cechy jak płeć, rasa i pochodzenie, religia lub bezwyznaniowość, orientacja i tożsamość płciowa, status socjoekonomiczny i inne. Zwracamy też uwagę na związki pomiędzy postępującym militaryzmem a dyskryminacją, ubóstwem i przemocą wobec kobiet. Dlatego właśnie dziś, 21 września 2017 r., w Międzynarodowy Dzień Pokoju, zapowiadamy tegoroczną kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w Polsce.

Równocześnie uruchomiłyśmy dla wszystkich osób zainteresowanych Kampanią wydarzenie na Facebooku. Do startu Kampanii, która rozpocznie się 25 listopada, będziemy tam informować o wszystkich sposobach, na jakie można się włączyć we wspólne działania na rzecz świata bezpiecznego dla dziewczynek i kobiet. Będziemy tam też publikować kolejne dodawane do kalendarza na stronie www.kampania16dni.pl wydarzenia. Na Facebooku można także wymieniać się informacjami i poszukiwać sojuszniczek i sojuszników do realizacji swoich działań lokalnych.

 

Zapisz

Honorowy patronat Rektora UP w Krakowie dla Kampanii 16 dni 2017

Z przyjemnością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Jego Magnificencja prof. dr hab. Kazimierz Karolczak objął tegoroczną edycję kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć swoim patronatem.

Zapisz

Odbyła się druga część szkolenia dla liderek

W dniach 19-20 sierpnia 2017 r. odbyła się druga część szkolenia dla tegorocznych liderek Kampanii „16 dni…”. W szkoleniu bierze udział 14 kobiet z różnych miejsc w kraju, lokalnych aktywistek, które na przełomie listopada i grudnia we współpracy z fundacją Autonomia poprowadzą w swoich środowiskach działania kampanijne.

Liderki kampanii oraz A.Biela, E.Rutkowska i K.Żeglicka, trenerki prowadzące szkolenie

Czytaj dalej

Honorowy patronat Rektora UW dla kampanii 16 dni 2017

Z przyjemnością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,  Jego Magnificencja dr hab. Marcin Pałys, prof. UW objął tegoroczną edycję kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć swoim patronatem.

Zapisz

Zapisz

Patronat Radia TOK FM dla kampanii 16 dni 2017

Z przyjemnością informujemy, że redakcja Radia TOK FM objęła tegoroczną edycję kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć swoim patronatem. Radio będzie sprawowało wyłączny patronat radiowy nad kampanią.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Translate »