Matronat Zadry dla kampanii 16 dni 2017

Z przyjemnością informujemy, że feministyczny kwartalnik Zadra objął tegoroczną edycję kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć swoim matronatem.

Odbyła się pierwsza część szkolenia dla liderek

W dniach 10-11 czerwca 2017 r. odbyła się pierwsza część szkolenia dla tegorocznych liderek Kampanii „16 dni…”. W szkoleniu bierze udział 14 kobiet z różnych miejsc w kraju, lokalnych aktywistek, które na przełomie listopada i grudnia we współpracy z fundacją Autonomia poprowadzą w swoich środowiskach działania kampanijne.

Liderki Kampanii 16 dni’2017 oraz A.Biela i A.Teutsch, trenerki prowadzące I część szkolenia

Czytaj dalej

Ruszyła rekrutacja na szkolenie dla liderek kampanii 2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia – we współpracy z Autonomią – działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w 2017 roku oraz zapoznającym z metodą WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

Zaproszenie skierowane jest do kobiet* w szczególności pracujących lub działających z dziewczynkami, dziewczynami i kobietami* a także z grupami koedukacyjnymi, w ramach grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej  i in. Zachęcamy do udziału tłumaczki Polskiego Języka Migowego oraz kobiety z grup mniejszościowych (z punktu widzenia takich kategorii, jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.)

Czytaj dalej