Ruszyła rekrutacja na szkolenie dla liderek kampanii 2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia – we współpracy z Autonomią – działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w 2017 roku oraz zapoznającym z metodą WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

Zaproszenie skierowane jest do kobiet* w szczególności pracujących lub działających z dziewczynkami, dziewczynami i kobietami* a także z grupami koedukacyjnymi, w ramach grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej  i in. Zachęcamy do udziału tłumaczki Polskiego Języka Migowego oraz kobiety z grup mniejszościowych (z punktu widzenia takich kategorii, jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.)

Czytaj dalej