Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2022

W 2022 roku Kampania kontynuuje temat zakończenia kobietobójstwa (angielski: end femicide) z 2021 roku, zwracając szczególnie uwagę na te grupy kobiet, które są bardziej narażone na przemoc i zabójstwa.

Inicjatorka kampanii Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) opracowała materiały dotyczące kobietobójstwa dostępne na ich stronie w języku angielskim, oraz przewodnik  po akcji 2022, który zawiera informacje o działaniach dla różnych osób, każdej która cce podjąc jakiekolwiek działania będą częścią społeczności, dla aktywistek/aktywistów, oraz dla kluczowych podmiotów, takich jak urzędnicy państwowi, decydenci, pracodawcy, media i instytucje akademickie: 2022 Femicide Action Guide

Inicjatywa dziennikarska podejmująca temat przemocy ze względu na płeć (JiG) w Center for Women’s Global Leadership pracuje nad zmianą globalnej narracji w kierunku lepszego opisywania i raportowania o przemocy wobec kobiet.
Wydali podręcznik, w którym zwracają uwagę jak pisać o przemocy aby min. informacje nie były bagatelizowane czy przekłamywane czy nazywane inaczej, co jest robione celowo aby nie pisać że dane przestępstwo dotyczy przemocy wobec kobiet. Podręczni jest do pobrania na ich stronie: “Silence and omissions: a media guide for covering gender-based violence”

WYDARZENIA FUNDACJI AUTONOMIA 2022


Strona kampanii: 16dayscampaign.org

Działania Autonomii w ramach Kampanii 16 Dni w roku 2022 realizowane są dzięki wsparciu, CARE, WAVE i Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Translate »